OM AVA AB

Sedan 1975

Har vi hjälpt våra kunder med ljud, bild och ljus till konferenser, mässor, events eller situationer där audiovisuell teknik behövs. Redan från början insåg vi att det inte räcker att bara sälja teknik och apparater. Därför lägger vi särskild vikt vid ansvartagande och en hög servicenivå.

Kontakta oss gärna för ett oförpliktigande samtal om hur vi kan hjälpa dig.

Beskrivningar i tidslinjen

På försäljnings- och uthyrningsuppdrag är fortfarande basen för AVA ABs verksamhet, som dessutom har breddats genom en egen-ägd ljudstudio samt event verksamhet med konsertljud-uthyrning.

De första åren

1975

AVA AB grundades av Christer Ahrling med försäljning och uthyrning av bild- och ljudprodukter till företag och institutioner.

1977

Detta år fick vi uppdraget att AV-utrusta dåtidens förnämsta hörsal, 
hos Euroc vid kalkbrottet på Limhamn. 
I uppdraget ingick att tillverka och installera den första trådlösa och sekvensstyrda styranläggningen i Sverige. Efter modernisering från analog till digital styrteknik, är styranläggningen fortfarande i bruk hos den nye ägaren för Victoria Park,
 där den bla styr en biografanläggning. 
Under åren som gått har företaget tillverkat trådlösa och trådbundna styranläggningar
 som ingått i turn-key installerade hörsalar och konferensrum i tusental.

1979

Alfa Laval i Lund gav oss uppdraget att specialdesigna bild-
ljud- och styrfunktioner till ett informationsrum hos ett nybyggt mejeri 
i Rom, Italien, installerat och färdigställt på plats. 
Under åren som gått har företaget därefter utfört många internationella uppdrag 
i Europa, Afrika och Asien, både med försäljning- uthyrning och operatörstjänster.

1980

Detta år fick vi i uppdrag av vår mångåriga samarbetspartner Malmö Kongressbyrå, att AV-tekniskt ansvara för den Internationella Valfångstkommisionens världskongress i Malmö. I detta uppdrag ingick bla uthyrning av specialtillverkade 
filmdukar och ljudstyrningsanläggning med separata mikrofoner till samtlig
a deltagare samt operatörstjänst där samtliga delegater individuellt 
och från sina befintliga platser kunde prata i ljudanläggningen. 
Under åren som gått har denna typ av uppdrag, var och en med sina specifika krav och önskemål, blivit en del av vardagen för företaget.

Kontakta oss gärna för mer information