Streamingtjänster

Streaming – Live eller förinspelat

Ett alternativ till en fysisk föreläsning eller konferens är att göra det tillgängligt online.
Detta kan vara i form av live-streaming på valfri plattform eller förinspelad produktion som publiceras efter redigering, och det kan göras från det lilla till det stora med många deltagare.

Kontakta gärna oss så jobbar vi tillsammans med er för att få till en passande lösning.

Vänligen

AVA AB